NonpluszNonpluszNonplusz

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020. december 16. napjától
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Nonplusz Fashion Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.nonplusz.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.
1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.
1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.
1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.
1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.


2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Nonplusz Fashion Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Százados út 3-13.
Cégjegyzékszám: 01-09-183863

Adószám: 24816720-2-42
Bankszámlaszám: 11706023-21454260-00000000
E-mail: info@nonplusz.hu

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: Shopify Inc.
Székhely: 151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada
Weboldal: www.shopify.com

 

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra - azonban a NON+ törzsvásárló program, regisztrációhoz kötött. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási mód, szállítási cím, kuponkód, megjegyzés. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, ezt követően a rendszer automatikusan frissíti a megadott darabszámot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „-” „Termék eltávolítása a kosárból” gombot.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.4. A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A ruhák méretezésével kapcsolatban bővebb információt az oldal legalján, a “mérettáblázat” menüpont alatt talál a Felhasználó. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.5. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költsége minden Magyarország területére megvalósuló szállítás esetében bruttó 1490 forint, bármely európai országba bruttó 4290-5990 forint. A felmerülő szállítási költség a szállítás kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget.

3.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.8. A Szolgáltató készleten levő, rendelkezésre álló termékek mellett értékesít olyan kollekciót is, melyet előrendelés alapján gyárt le – “Heti szett akció”.

3.9. A Heti Szett akciós termékeket 30% engedménnyel értékesíti a Szolgáltató, és kizárólag előrendelés esetén vásárolható meg. A Heti Szett akció nagyjából két havonta jelenik meg és 1 hétig elérhető, kizárólag a webáruházban. A Heti Szett kollekciós darabokat kizárólag előrendelés alapján gyártjuk a megrendelt mennyiségben, és a hivatkozott egy hét után lekerül az oldalról, tehát kizárólag abban az egy hétben elérhető.

3.10. Ha akciós Heti Szett kollekciós termékre ad le rendelést a Vásárló, le kell vennie a saját méreteit és össze kell hasonlítania a Weboldalon elérhető mérettáblázattal, hogy biztosan a megfelelő méretekkel adja le előrendelését. Ha nem biztos benne a szabás, anyag vagy forma miatt, a Vásárló kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval az info@nonplusz.hu e-mail címen, mielőtt leadja az előrendelést, és segít a felmerült kérdésekben.

3.11. Ajándékutalvány: A Webáruházban lehetőség van ajándékutalványt is vásárolni az ott meghatározott értékben. Az ajándékutalványon feltüntetésre kerül a levásárolható összeg, a Vásárló neve és az ajándékutalvány érvényessége. Az ajándékutalványon feltüntetett összeg levásárolható a NON+ Showroomban (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. épület) vagy a Webáruházban. Az ajándékutalvány felhasználása érdekében – Webáruházban történő vásárlás esetén – a megajándékozott személynek el kell küldenie az ajándékutalványt nevével, telefonszámával és e-mail címével együtt postai úton (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. épület) a Szolgáltató részére. A beérkezést követően a Szolgáltató kiállít egy személyre szabott kuponkódot, melyet e-mailben elküld a megajándékozott személy részére. A kuponkódot a legközelebbi vásárlás alkalmával tudja felhasználni a Webáruházban a megajándékozott személy. A kupon felhasználási határideje 6 hónap.

3.12. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.13. A megrendelés menete:

1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „Kosárba teszem” gomb kattintásával kerül a kosárba. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék.

2. Lépés: Az itt található „Vásárlói adatok” oldalon kell megadni a szállításhoz szükséges adatokat. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt termék ára. A „Tovább a szállításhoz” gombra kattintással lehet továbblépni.

3. Lépés: Ezen a felületen lehet kiválasztani a szállítási módot, itt kerül feltüntetésre a szállítás költsége és a Vásárló ezen a felületen tudja ellenőrizni a beírt adatokat. A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintással lehet továbblépni.

4. Lépés: Ezen a felületen lehet kiválasztani a fizetés módját, valamint meg lehet adni a számlázási címet, amennyiben az nem egyezik meg a szállítási címmel, illetve a kuponkódot.

A sikeres megrendeléshez a csillaggal jelölt, mezők kitöltése kötelező és a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

5. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál és az online bankkártyás fizetés lehetőségét választotta, a „Fizetés” gombra kattintással átlép a fizetési szolgáltató felületére, amelyen teljesítheti a bankkártyás fizetést. Amennyiben az utánvétes fizetési lehetőséget választotta, ugyancsak a „Fizetés” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.

3.14. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.15. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot - előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

3.16. A Webáruházban rendelt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

3.17. A Webáruházban leadott rendelések összevonására nincs lehetőség.

 

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat a Weboldalon bankkártyás fizetéssel, illetve a kiszállításkor a futárnál készpénzzel vagy bankkártyával egyenlítheti ki. FOXPOST automatáknál csak bankkártyával lehet fizetni, amennyiben az utánvétet választja. GLS csomagponton az utánvét fizetési lehetőség minden átvételi ponton megoldott, valamint bankkártyával is fizethet számos üzletben, amelyek címeit a GLS CsomagPont lista tartalmazza.

4.2. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36 1/20/30/70 3-666-611) biztosítja. Online bankkártyás fizetés esetén a Vásárlónak a fizetési szolgáltató saját fizetési oldalán van lehetősége a fizetés teljesítésére. Vásárló a fizetési szolgáltató fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Vásárló bankkártyaadatait nem kezeli.

4.3. A bankkártyás díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.4. A kiállított számlát a Vásárló e-mailen kapja meg, abban az időpontban, amikor a rendelését a logisztikai partnerünk becsomagolta, és átadta a futárszolgálatnak.

4.5. A kiszállítás költsége minden Magyarország területére megvalósuló szállítás esetében bruttó 1490 forint, Európa országaiba történő szállítás esetén 4.290.- - 5.990.-. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Vásárlót.

A zónák szerinti lebontás innen letölthető: szállítási költségek - zónák

4.6. A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:
    •    HÁZHOZSZÁLLÍTÁS futárszolgálattal
    •    FOXPOST csomagautomata (https://foxpost.hu/csomagautomatak)
    •    GLS csomagpont (https://gls-group.eu/HU/hu/depo-csomagpont-kereses)

Tekintettel arra, hogy a kiszállítás érdekében a Szolgáltató több futárszolgálattal is szerződéses viszonyban áll (a továbbiakban: Partner), az adott megrendelés teljesítéséhez igénybe vett futárszolgálat nevéről és elérhetőségéről a megrendelés visszaigazolását követően a Partner ad tájékoztatást a Vásárló részére küldött e-mailben.

4.7. A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően általában 2-7 munkanap. Az időről időre megjelenő Heti Szett Akcióban kapható termékeket a Szolgáltató előrendelésbe veszi fel, így azok szállítási határideje minden esetben 15-25 munkanap. A Heti Szett Akcióval együtt megrendelt más termékek a Heti Szett Akció darabjaival együtt kerülnek kiszállításra 15-25 munkanapon belül. A My+ BOX meglepetés doboz minden hónap első két hetében rendelhető és hónap végén kerül kiszállításra. A My+ BOX meglepetésdobozzal együtt megrendelt más termékek a My+ BOX meglepetésdobozzal együtt kerülnek kiszállításra az adott hónap végén. A kiszállítás pontos időpontjáról minden megrendelés esetében a Partner e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

4.8. A sikeres fizetést követően a szállítás előtti napon a Vásárló értesítést kap a Partnertől a szállítás várható időpontjáról, annak körülményeiről és a futár elérhetőségéről. Amennyiben lehetetlen a kiszállítás - házhoz szállítás esetén - azt egy héttel később igény szerint újra megpróbálja a Szolgáltató. Amennyiben másodszor is ellehetetlenül a kiszállítás, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló a kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap.

4.9. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.10. A Partner a Vásárlót megrendelése állapotáról, az igénybe vett futárszolgálatról, a kiszállítás (átvétel) várható időpontjáról, illetve a teendőkről e-mail útján tájékoztatja. A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató a Partner elérhetőségeiről tájékoztatja a Vásárlót. Ezt követően a Vásárlót a Partner tájékoztatja a kiszállítással kapcsolatos tudnivalókról, így a kiszállítás várható időpontjáról, a csomagszámról, illetve az adott futárszolgálatról, továbbá arról a linkről, amelynek segítségével a Vásárló házhoz szállítás esetén nyomon követheti csomagját és módosíthatja a kiszállítás időpontját. FOXPOST csomagautomata és a GLS csomagpont átvétel esetén is a megadott e-mailen tájékoztatja a partner a vásárlót a csomag átvételének időpontjáról és pontos helyéről. Amennyiben a Vásárlónak bármilyen kérdése felmerülne a kiszállítással kapcsolatban, a Partner elérhetőségein kérhet további információt.

4.11. A Szolgáltató minden vásárlásra biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg nem kézbesíti a Vásárló részére.
 

5. Hűségprogram

5.1. Online hűségprogramunk 5%, 10%, 15%, 20%, 30% és 40%-os kedvezménykuponok gyűjtésére és beváltására ad lehetőséget, melyek különböző ponthatárok után érhetőek el (a továbbiakban: Hűségprogram)

5.2 A Hűségprogramban való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció során meg kell adni a következő adatokat: keresztnév, vezetéknév, e-mail, jelszó

5.3 A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Vásárló felhasználói fiókját. A felhasználói fiók használata során a Vásárlónak lehetősége van nyomon követni rendeléseit, ill. módosítani személyes adatait és a megadott szállítási címét.

5.4. A pontok gyűjtése többféle módon lehetséges, ezek:

Vásárlási összeghatár után járó pontok:
- Vásárolj nálunk! - minden 1000 forint után, 1000 pont jár - a pontokat a Szolgáltató a leadott és teljesített rendelések után írja jóvá a Vásárló felhasználói fiókjában. A jóváírás bankkártyás fizetés esetén a fizetési folyamat végén, utánvétes fizetés esetén az utánvétösszeg kifizetését követően történik meg.

Akciós termék:
- Akciós termékek vásárlása és értékelése esetén a Szolgáltató nem ír jóvá pontot, de akciós termékek vásárlására is felhasználhatók a Hűségprogram során gyűjtött kedvezménykuponok.

Különböző aktivitások után járó pontok:
- írj értékelést! - értékelés leadása termékre a termékoldalon - 5000 pontért (összesen, felhasználó fiókonként 20 db termékre lehetséges értékelést leadni)
- Iratkozz fel hírlevelünkre! - 5000 pontért (összesen, felhasználó fiókonként 1x lehetséges)
- Kívánságlista megosztása - 5000 pontért (összesen, felhasználó fiókonként 10x lehetséges)
- Kövess minket Instagramon! - 5000 pontért (összesen, felhasználó fiókonként 1x lehetséges)
- Születésnapi ajándék! - 5000 pontért (amennyiben a Vásárló megadja a pontos születésnap dátumát, születésnap alkalmával a Szolgáltató ajándékként 5000 hűségpontot ír jóvá egyenlegén)

5.3. A pontok jóváírásáról a Szolgáltató e-mailben tájékoztat minden regisztrált Vásárlót a vásárlást ill. aktivitást követően. A Vásárló az aktuális egyenlegét - megszerzett pontjait - folyamatosan nyomon követheti a felhasználói fiókjában, a képernyő alján, a “kedvezmények” fül alatt. Amennyiben a Vásárló eléri az 5.4. pontban meghatározott valamelyik kedvezmény szintet, lehetősége van pontjait beváltani kedvezménykuponra (a továbbiakban: Kedvezménykupon) az 5.4. pontban meghatározottak szerint. A pontok beváltása érdekében a kedvezmények fül alatt a választott kedvezmény mellett található jutalom gombra kell rákattintani. A pontok sikeres beváltását követően a rendszer automatikusan generálja a Kedvezménykupont és a hozzá tartozó kuponkódot. A Kedvezménykupont a Szolgáltató e-mailen küldi el a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címére a pontok beváltását követő … napon belül. A Vásárló a Kedvezménykupont a következő megrendelése alkalmával tudja felhasználni a választott kedvezmény mértékében - a teljes rendelésére. Egy Kedvezménykupon csak egyszer használható fel. A Kedvezménykupon felhasználási határideje: … Amennyiben a Vásárló a megrendelés során fel kívánja használni a Kedvezménykupont, a bejelentkezés után a megrendelés összegzésénél, a „kuponkód” mezőbe kell beírnia az adott Kedvezménykuponhoz tartozó kuponkódot, majd a "mentés" gomb lenyomásával érvényesítheti. Ezt követően a fizetendő összegnél a kedvezménnyel csökkentett érték jelenik meg. A kedvezmény a megrendelés teljes bruttó összegéből kerül levonásra.
A Kedvezménykupon kizárólag a Webáruházban történő vásárlás során használható fel, a Webáruházban elérhető valamennyi termék vonatkozásában.

A választott kedvezmény kizárólag a megrendelt termékek értékéből kerül levonásra, a szállítási díjra nem vonatkozik. A Kedvezménykupon nem átruházható – kizárólag egy adott felhasználói fiókból beérkező megrendelésekre vonatkozik – és készpénzre nem váltható.
A Kedvezménykupon érvényesítése után a pontok lenullázódnak és a pontgyűjtés újrakezdődik.

5.4. Rendelések után járó pontok beváltási lehetősége:

• Az 5%-os kedvezményre jogosító kupont - 50.000 pont elérése után lehet igényelni. 50.000 pont, 50.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
• A 10%-os kedvezményre jogosító kupont - 100.000 pont elérése után lehet igényelni. 100.000 pont, 100.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
• A 15%-os kedvezményre jogosító kupont - 150.000 pont elérése után lehet igényelni. 
150.000 pont, 150.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
20%-os kedvezményre jogosító kupont - 200.000 pont elérése után lehet igényelni. 200.000 pont, 200.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
30%-os kedvezményre jogosító kupont - 300.000 pont elérése után lehet igényelni. 300.000 pont, 300.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
• A 40%-os kedvezményre jogosító kupont - 400.000 pont elérése után lehet igényelni. 400.000 pont, 400.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár. 

A kedvezmény a szállítási díjra nem vonatkozik és az elért kedvezmény nem átruházható - egy adott felhasználói fiókból beérkező rendelésekre vonatkozik.

Az online hűségrendszer 2021.02.18. után leadott rendelések esetében lép életbe!

 

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

A Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a Vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a Vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

7. Elállás

7.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

7.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 7.7 számú pontjában szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

7.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A terméket az alábbi módokon és az alábbi címre tudja visszaküldeni:
• Első lépésként minden esetben töltse ki az elektronikus visszaküldési formanyomtatványt.

• Ezt követően a megadott címre küldje vagy hozza vissza a terméket/termékeket, eredeti állapotban, sértetlenül, a cégnév és a telefonszám megadásával:

NONPLUSZ FASHION KFT. / NON+ SHOWROOM
1126 Budapest, Dolgos utca 2. / 4. épület, II. emelet 12.
info@nonplusz.hu
Kérjük a pontos címet és a NON+ telefonszámát minden esetben tüntesse fel a csomagon: 06 30 253 0193

7.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.6. Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a 3.9. és 3.10. pontban foglalt Heti Szett termékek esetében a Vásárló nem élhet elállási jogával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva, mivel ezek a termékek olyan nem előre gyártott termékek, amelyeket a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő a Szolgáltató. Ilyen termékek esetében – amennyiben a Vásárló számára nem megfelelő a termék – a Szolgáltató a megrendelt termék értékében kupont állít ki, amit a Vásárló a Webáruházban vásárolhat le a Szolgáltató által a kuponon megjelölt időpontig. A kupon felhasználási ideje 6 hónap. A kupon kiállításának feltétele, hogy a Vásárló a Heti Szett termék átvételét követő 14 napon belül jelezze ez irányú szándékát a Szolgáltató felé és a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül juttassa vissza a Szolgáltatónak a 6.4. pontban meghatározott módon.

7.7. A Vásárlónak az elállási jogának érvényesítése mellett lehetősége van élnie a cserecsomag szolgáltatással - mely Magyarországon belül, házhozszállítással kézbesítve, teljes vételárú ruhák esetében vásárlásonként 1x igényelhető. Ebben az esetben a Vásárlónak ki kell töltenie az elektronikus visszaküldési formanyomtatványt, és a megjegyzás sorba meg kell adnia pontosan, hogy melyik terméket mire szeretné cserélni (NON+ kód, szín, méret). A Szolgáltató a kérés beérkezését követően létrehoz egy megrendelést a Vásárló számára a Webáruházban a kiválasztott termékre oly módon, hogy az utánvéttel történő fizetést jelöli meg. Ezt követően a Szolgáltató elküldi a kiválasztott terméket a Vásárló részére futárszolgálat igénybevételével, a Vásárlónak pedig a cserélni kívánt terméket át kell adnia a futárnak. Amennyiben az új terméknek magasabb a vételára, mint a cserélni kívánt terméknek, a Vásárló a különbözetet utánvéttel tudja megfizetni, amennyiben alacsonyabb a Szolgáltató visszautalja a Vásárló által megjelölt bankszámlaszámra. Termékek cseréjére személyesen is lehetőség van a NON+ Showroomban (1126 Budapest, Dolgos u. 2. 4. épület), nyitvatartási időben.

A csereszolgáltatás igénybevétele nem zárja ki a Vásárló elállási jogát.

ELEKTRONIKUS VISSZAKÜLDÉSI FORMANYOMTATVÁNY

 

8. Panaszkezelés

8.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

8.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

8.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

8.4. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám: +36 1 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

8.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

9. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.  A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatót megtalálja a Weboldalon. https://nonplusz.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato

 

10. Záró rendelkezések

10.1.Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

10.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

Vasárnap,Hétfő,Kedd,Szerda,Csütörtök,Péntek,Szombat
Január,Február,Március,Április,Május,Június,Július,Augusztus,Szeptember,Október,November,December
A készlet hamarosan elfogy. Csak [max] darab maradt.