ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
 
Hatályos: 2022. november 16. napjától
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Nonplusz Fashion Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.nonplusz.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.
1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.
1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.
1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.
1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.
1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.


2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Nonplusz Fashion Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Százados út 3-13.
Cégjegyzékszám: 01-09-183863

Adószám: 24816720-2-42
Bankszámlaszám: 11706023-21454260-00000000
E-mail: info@nonplusz.hu

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: Shopify Inc.
Székhely: 151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada
Weboldal: www.shopify.com

 

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra - azonban a NONPLUSZ törzsvásárló program, regisztrációhoz kötött. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási mód, szállítási cím, kuponkód, megjegyzés. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, ezt követően a rendszer automatikusan frissíti a megadott darabszámot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „-” „Termék eltávolítása a kosárból” gombot.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.4. A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A ruhák méretezésével kapcsolatban bővebb információt az oldal legalján, a “mérettáblázat” menüpont alatt talál a Felhasználó. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.5. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költsége minden Magyarország területére megvalósuló szállítás esetében bruttó 990 Ft - 1990 Ft, bármely európai országba bruttó 2990 Ft - 9990 Ft. A felmerülő szállítási költség a szállítás kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. Utánvétes vásárlás csak Magyarországi címre lehetséges, az utánvét összege minden Magyarország területére megvalósuló szállítás esetén bruttó 990 Ft. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget, valamint csak itt - a visszaigazoló e-mailben - kerül összesítve feltüntetve az utánvét összegével növelt végösszeg, vagyis az átvételkor fizetendő ár.

3.6. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.8. A Szolgáltató készleten levő, rendelkezésre álló termékek mellett értékesít olyan kollekciót is, melyet előrendelés alapján gyárt le – “Heti szett kollekció”.

3.9. A Heti Szett kollekciós termékeket 30% engedménnyel értékesíti a Szolgáltató, és kizárólag előrendelés esetén vásárolható meg. A Heti Szett kollekciós darabokat kizárólag előrendelés alapján gyártjuk a megrendelt mennyiségben, és a hivatkozott egy hét után lekerül az oldalról, tehát kizárólag abban az egy hétben elérhető.

3.10. Ha akciós Heti Szett kollekciós termékre ad le rendelést a Vásárló, le kell vennie a saját méreteit és össze kell hasonlítania a Weboldalon elérhető mérettáblázattal, hogy biztosan a megfelelő méretekkel adja le előrendelését. Ha nem biztos benne a szabás, anyag vagy forma miatt, a Vásárló kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval az info@nonplusz.hu e-mail címen, mielőtt leadja az előrendelést, és segít a felmerült kérdésekben.

3.11. Ajándékutalvány: A Webáruházban lehetőség van ajándékutalványt is vásárolni az ott meghatározott értékben. Az ajándékutalványon feltüntetésre kerül a levásárolható összeg, a Vásárló neve és az ajándékutalvány érvényessége. Az ajándékutalványon feltüntetett összeg levásárolható a NONPLUSZ HOME BOUTIQUE-ban (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. épület) vagy a Webáruházban. Az ajándékutalvány felhasználása érdekében – Webáruházban történő vásárlás esetén – a megajándékozott személynek el kell küldenie az ajándékutalványt nevével, telefonszámával és e-mail címével együtt postai úton (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. épület) a Szolgáltató részére. A beérkezést követően a Szolgáltató kiállít egy személyre szabott kuponkódot, melyet e-mailben elküld a megajándékozott személy részére. A kuponkódot a legközelebbi vásárlás alkalmával tudja felhasználni a Webáruházban a megajándékozott személy. A kupon felhasználási határideje 6 hónap.

3.12. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.13. A megrendelés menete:

1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „KOSÁRBA” gomb kattintásával kerül a kosárba. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék.

2. Lépés: A KOSÁR oldalon kell kiválasztani a szállítás módját. A szállítási mód kiválasztása a "KIVÁLASZT" gomb megnyomásával lehetséges. Ezt követően a rendelés típusát kell kiválasztani, mely szerint magánszemélyként vagy cégként kíván vásárolni - céges vásárláskor köttelező megadni a céges adószámot - majd miután egyetértett a Felhasználási feltételekkel és az adatkezelési tájékoztatóval, a PÉNZTÁR gombra kattintva tud tovább lépni.

3. Lépés: ezen az oldalon kell megadnia az e-mail címét, a nevét és címét, ami a számla kiállításához szükséges, illetve házhozszállítás esetén ezt a címet rögzíti alapértelmezettnek a rendszerünk. Ezt követően a TOVÁBB A SZÁLLÍTÁSI MÓDOKHOZ gombra kattintva léphet tovább.

4. Lépés: Ezen az oldalon láthatja az összes szállítási módunkat, jelölje be ismét a korábban kiválasztott szállítási módot, majd ezt követően a TOVÁBB A FIZETÉSI MÓDOKHOZ gombra kattintva léphet tovább.

5. Lépés: ezen az oldalon választhatja ki a fizetési módot, hogy kártyás fizetéssel, vagy utánvéttel szeretné kifizetni rendelését. Ezen az oldalon adhatja meg, ha másik számlázási címet szeretne.

Ha rendelkezik kuponkóddal, a jobb oldalon található kedvezménykód feliratú mezőbe beírva érvényesítheti azt, a BEVÁLTÁS gomb megnyomásával.

A sikeres megrendeléshez a megadott mezők kitöltése kötelező és a Vásárlónak a KOSÁR oldalon a mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

5. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál és az online bankkártyás fizetés lehetőségét választotta, a „Fizetés” gombra kattintással átlép a fizetési szolgáltató felületére, amelyen teljesítheti a bankkártyás fizetést. Amennyiben az utánvétes fizetési lehetőséget választotta, ugyancsak a „Fizetés” gombra kattintva küldheti el a megrendelését.

3.14. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.15. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot - előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

3.16. A Webáruházban rendelt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

3.17. A Webáruházban leadott rendelések összevonására nincs lehetőség.

 

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat a Weboldalon bankkártyás fizetéssel, illetve a kiszállításkor a futárnál készpénzzel vagy bankkártyával egyenlítheti ki. FOXPOST és MPL automatáknál csak bankkártyával lehet fizetni, amennyiben az utánvétet választja. A PACKETA csomagponton az utánvétet kifizetheti készpénzben, érintés mentesen kártyával, illetve előre, a Packeta mobilalkalmazásban is a megrendelt termék után.

4.2. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Vásárló bankkártyaadatait nem kezeli.

4.3. A bankkártyás díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.4. A kiállított számlát a Vásárló e-mailen kapja meg, abban az időpontban, amikor a rendelését a logisztikai partnerünk becsomagolta, és átadta a futárszolgálatnak.

4.5. A szállítási árak magyarországi kézbesítés esetén:

A szállítási költség 50.000.- feletti vásárlás esetén INGYENES!

    •    FOXPOST kártyás fizetéssel: 990.-
    •    FOXPOST utánvéttel: 990.- + 990.-

    •    PACKETA kártyás fizetéssel: 1.090.-
    •    PACKETA utánvéttel: 1.090.- + 990.-

    •    MPL kártyás fizetéssel: 990.-
    •    MPL utánvéttel: 990.- + 990.-

    •    MPL házhozszállítás kártyás fizetéssel: 1.990.-
    •    MPL házhozszállítás utánvéttel: 1.990.- + 990.-

    •    GLS házhozszállítás kártyás fizetéssel: 1.490.-
    •    GLS házhozszállítás utánvéttel: 1.490.- + 990.-

4.6. A megrendelt termék átvételére Magyarországon a következő mód áll rendelkezésre:
    •    FOXPOST csomagpont (https://foxpost.hu/csomagautomatak)
    •    PACKETA csomagpont és BOX (https://www.packeta.hu/atvevohelyek)
    •    MPL csomagpont (https://www.posta.hu/csomagautomata)
    •    MPL házhozszállítás
    •    GLS házhozszállítás

Tekintettel arra, hogy a kiszállítás érdekében a Szolgáltató több futárszolgálattal is szerződéses viszonyban áll (a továbbiakban: Partner), az adott megrendelés teljesítéséhez igénybe vett futárszolgálat nevéről és elérhetőségéről a megrendelés visszaigazolását követően a Partner ad tájékoztatást a Vásárló részére küldött e-mailben.

4.7. A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően általában magyarországi kézbesítés esetén 1-4 munkanap.

A Heti Szett kollekció termékeit a szolgáltató előrendelésbe veszi fel, így azok szállítási határideje minden esetben 15-25 munkanap. A Heti Szett kollekciós darabokkal együtt megrendelt más termékek a Heti Szett kollekció darabjaival együtt kerülnek kiszállításra 15-25 munkanapon belül.
A kiszállítás pontos időpontjáról minden megrendelés esetében a Partner e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

4.8. A sikeres fizetést követően a szállítás előtti napon a Vásárló értesítést kap a Partnertől a szállítás várható időpontjáról, annak körülményeiről és a futár elérhetőségéről. Amennyiben lehetetlen a kiszállítás - házhoz szállítás esetén - azt egy héttel később igény szerint újra megpróbálja a Szolgáltató. Amennyiben másodszor is ellehetetlenül a kiszállítás, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló a kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap.

4.9. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.10. A Partner a Vásárlót megrendelése állapotáról, az igénybe vett futárszolgálatról, a kiszállítás (átvétel) várható időpontjáról, illetve a teendőkről e-mail útján tájékoztatja. A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató a Partner elérhetőségeiről tájékoztatja a Vásárlót. Ezt követően a Vásárlót a Partner tájékoztatja a kiszállítással kapcsolatos tudnivalókról, így a kiszállítás várható időpontjáról, a csomagszámról, illetve az adott futárszolgálatról, továbbá arról a linkről, amelynek segítségével a Vásárló házhoz szállítás esetén nyomon követheti csomagját és módosíthatja a kiszállítás időpontját. FOXPOST csomagpont és a PACKETA csomagpont átvétel esetén is a megadott e-mailen tájékoztatja a partner a vásárlót a csomag átvételének időpontjáról és pontos helyéről. Amennyiben a Vásárlónak bármilyen kérdése felmerülne a kiszállítással kapcsolatban, a Partner elérhetőségein kérhet további információt.

4.11. A Szolgáltató minden vásárlásra biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg nem kézbesíti a Vásárló részére.
 

5. Hűségprogram

5.1. Online hűségprogramunk 5%, 10%, 15%, 20%, 30% és 40%-os kedvezménykuponok gyűjtésére és beváltására ad lehetőséget, melyek különböző ponthatárok után érhetőek el (a továbbiakban: Hűségprogram)

5.2 A Hűségprogramban való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció során meg kell adni a következő adatokat: keresztnév, vezetéknév, e-mail, jelszó

5.3 A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Vásárló felhasználói fiókját. A felhasználói fiók használata során a Vásárlónak lehetősége van nyomon követni rendeléseit, ill. módosítani személyes adatait és a megadott szállítási címét.

5.4. A pontok gyűjtése többféle módon lehetséges, ezek:

Vásárlási összeghatár után járó pontok:
- Vásárolj nálunk! - minden 1000 forint után, 1000 pont jár - a pontokat a Szolgáltató a leadott és teljesített rendelések után írja jóvá a Vásárló felhasználói fiókjában. A jóváírás bankkártyás fizetés esetén a fizetési folyamat végén, utánvétes fizetés esetén az utánvétösszeg kifizetését követően történik meg.

Akciós termék:
- Akciós termékek vásárlása és értékelése esetén a Szolgáltató nem ír jóvá pontot, de akciós termékek vásárlására is felhasználhatók a Hűségprogram során gyűjtött kedvezménykuponok.

Különböző aktivitások után járó pontok:
- írj értékelést! - értékelés leadása termékre a termékoldalon - 5000 pontért (összesen, felhasználó fiókonként 20 db termékre lehetséges értékelést leadni)
- Kívánságlista megosztása - 5000 pontért (összesen, felhasználó fiókonként 10x lehetséges)
- Kövess minket Instagramon! - 5000 pontért (összesen, felhasználó fiókonként 1x lehetséges)
- Születésnapi ajándék! - 5000 pontért (amennyiben a Vásárló megadja a pontos születésnap dátumát, születésnap alkalmával a Szolgáltató ajándékként 5000 hűségpontot ír jóvá egyenlegén)

5.3. A pontok jóváírásáról a Szolgáltató e-mailben tájékoztat minden regisztrált Vásárlót a vásárlást ill. aktivitást követően. A Vásárló az aktuális egyenlegét - megszerzett pontjait - folyamatosan nyomon követheti a felhasználói fiókjában, a képernyő alján, a “kedvezmények” fül alatt. Amennyiben a Vásárló eléri az 5.4. pontban meghatározott valamelyik kedvezmény szintet, lehetősége van pontjait beváltani kedvezménykuponra (a továbbiakban: Kedvezménykupon) az 5.4. pontban meghatározottak szerint. A pontok beváltása érdekében a kedvezmények fül alatt a választott kedvezmény mellett található jutalom gombra kell rákattintani. A pontok sikeres beváltását követően a rendszer automatikusan generálja a Kedvezménykupont és a hozzá tartozó kuponkódot. A Kedvezménykupont a Szolgáltató e-mailen küldi el a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címére a pontok beváltását követő … napon belül. A Vásárló a Kedvezménykupont a következő megrendelése alkalmával tudja felhasználni a választott kedvezmény mértékében - a teljes rendelésére. Egy Kedvezménykupon csak egyszer használható fel. A Kedvezménykupon felhasználási határideje: … Amennyiben a Vásárló a megrendelés során fel kívánja használni a Kedvezménykupont, a bejelentkezés után a megrendelés összegzésénél, a „kuponkód” mezőbe kell beírnia az adott Kedvezménykuponhoz tartozó kuponkódot, majd a "mentés" gomb lenyomásával érvényesítheti. Ezt követően a fizetendő összegnél a kedvezménnyel csökkentett érték jelenik meg. A kedvezmény a megrendelés teljes bruttó összegéből kerül levonásra.
A Kedvezménykupon kizárólag a Webáruházban történő vásárlás során használható fel, a Webáruházban elérhető valamennyi termék vonatkozásában.

A választott kedvezmény kizárólag a megrendelt termékek értékéből kerül levonásra, a szállítási díjra nem vonatkozik. A Kedvezménykupon nem átruházható – kizárólag egy adott felhasználói fiókból beérkező megrendelésekre vonatkozik – és készpénzre nem váltható.
A Kedvezménykupon érvényesítése után a pontok lenullázódnak és a pontgyűjtés újrakezdődik.

5.4. Rendelések után járó pontok beváltási lehetősége:

• Az 5%-os kedvezményre jogosító kupont - 50.000 pont elérése után lehet igényelni. 50.000 pont, 50.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
• A 10%-os kedvezményre jogosító kupont - 100.000 pont elérése után lehet igényelni. 100.000 pont, 100.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
• A 15%-os kedvezményre jogosító kupont - 150.000 pont elérése után lehet igényelni. 
150.000 pont, 150.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
20%-os kedvezményre jogosító kupont - 200.000 pont elérése után lehet igényelni. 200.000 pont, 200.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
30%-os kedvezményre jogosító kupont - 300.000 pont elérése után lehet igényelni. 300.000 pont, 300.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár.
• A 40%-os kedvezményre jogosító kupont - 400.000 pont elérése után lehet igényelni. 400.000 pont, 400.000 Forint összértékű leadott és teljesített rendelés után jár. 

A kedvezmény a szállítási díjra nem vonatkozik és az elért kedvezmény nem átruházható - egy adott felhasználói fiókból beérkező rendelésekre vonatkozik.

Az online hűségrendszer 2021.02.18. után leadott rendelések esetében lép életbe!

 

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

A Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a Vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a Vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

7. Elállás

7.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

7.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz a "Visszaküldés és csere" menüpont alatt található elektronikus felület/nyilatkozat kitöltésével.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A fenti határidő alól kivétel, a December hónapban vásárolt termékek visszaküldési határideje, mely az ünnepekre való tekintettel Január 15-ig érvényesíthető.

7.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

7.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A terméket az alábbi módokon és az alábbi címre tudja visszaküldeni:
• Első lépésként minden esetben töltse ki a "visszaküldés és csere" elektronikus felületünkön található nyilatkozatot.

• Ezt követően a megadott címre küldje vagy hozza vissza a terméket/termékeket, eredeti állapotban, sértetlenül, a cégnév és a telefonszám megadásával:

NONPLUSZ FASHION KFT. / NONPLUSZ HOME BOUTIQUE
1126 Budapest, Dolgos utca 2. / 4. épület, II. emelet 12.
info@nonplusz.hu
Kérjük a pontos címet és a NONPLUSZ telefonszámát minden esetben tüntesse fel a csomagon: 06 30 253 0193

7.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.6. Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a 3.9. és 3.10. pontban foglalt Heti Szett termékek esetében a Vásárló nem élhet elállási jogával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva, mivel ezek a termékek olyan nem előre gyártott termékek, amelyeket a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő a Szolgáltató. Ilyen termékek esetében – amennyiben a Vásárló számára nem megfelelő a termék – a Szolgáltató a megrendelt termék értékében kupont állít ki, amit a Vásárló a Webáruházban vásárolhat le a Szolgáltató által a kuponon megjelölt időpontig. A kupon felhasználási ideje 6 hónap. A kupon kiállításának feltétele, hogy a Vásárló a Heti Szett termék átvételét követő 14 napon belül jelezze ez irányú szándékát a Szolgáltató felé és a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül juttassa vissza a Szolgáltatónak a 6.4. pontban meghatározott módon.

7.7. A Vásárlónak az elállási jogának érvényesítése mellett lehetősége van élnie a cserecsomag szolgáltatással - mely Magyarországon belül, házhozszállítással kézbesítve, teljes vételárú ruhák esetében vásárlásonként 1x igényelhető. Ebben az esetben a Vásárlónak ki kell töltenie a "visszaküldés és csere" elektronikus felületünkön található nyilatkozatot és ki kell választania, hogy melyik terméket mire szeretné cserélni. A Szolgáltató a kérés beérkezését követően létrehoz egy megrendelést a Vásárló számára a Webáruházban a kiválasztott termékre. Ezt követően a Szolgáltató elküldi a kiválasztott terméket a Vásárló részére futárszolgálat igénybevételével, a Vásárlónak pedig a cserélni kívánt terméket át kell adnia a futárnak. Amennyiben az új terméknek magasabb a vételára, mint a cserélni kívánt terméknek, a Vásárló a különbözetet utánvéttel vagy kártyával tudja megfizetni, amennyiben alacsonyabb a Szolgáltató visszautalja a Vásárló által megjelölt bankszámlaszámra. Termékek cseréjére személyesen is lehetőség van a NONPLUSZ HOME BOUTIQUE-ban (1126 Budapest, Dolgos u. 2. 4. épület), nyitvatartási időben.

A csereszolgáltatás igénybevétele nem zárja ki a Vásárló elállási jogát.
 

8. Panaszkezelés

8.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

8.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

8.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

8.4. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám: +36 1 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

8.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

9. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.  A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatót megtalálja a Weboldalon. https://nonplusz.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato

 

10. Záró rendelkezések

10.1.Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

10.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

10.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.